felsefemiz

Felsefemiz

Biz, insan ile doğanın bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu, bu nedenle aralarındaki güçlü bağ ve dengenin korunması gerektiğine inanıyoruz.

Kent odaklı modern yaşam, bu bağı koparmakta, dengeyi iki taraf için de sarsmaktadır.

Doğa ile yeniden buluşmak yaşamsal önemde.

Bunun yolu doğa sporlarından geçiyor.

Doğa sporlarını yaygınlaştırmak, kolaylıkla erişilebilir hale getirmek istememizin altında bu inancımız yatıyor.

İnsanları bir şekilde doğa ile ilişkilendirmek, onlara doğada hayatta kalmayı öğretmek, böylece onların doğanın bir parçası olduğunu hatırlatmak, bizim için geleceğe iyi bir dünya bırakmanın da güvencesi.

Çünkü, doğayı doğada yaşayanlar koruyabilir.

AZEL Ekibi, her yaşta insana, en kısa yoldan, en az bir doğa hobisi edindirmek ve bunun için gereken tüm ihtiyaçları tedarik etmeyi ana ilke olarak benimsemiştir.

Hedeflerimiz

Türkiye, Doğu Avrupa, Rusya, Kafkaslar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da, doğa sporları ve doğada hayatta kalmakla ilgili;

  • En çeşitli ürünü en büyük ölçekte tedarik etmek ve dağıtmak,
  • En uygun fiyatlarla, en ücra noktalarda erişilebilir hale getirmek,
  • İnovasyona destek vererek, yeni ürün geliştirmeye liderlik etmek,
  • Her kişiye en az bir doğa hobisi kazandırmak için; Eğitimler vermek,
  • Doğa deneyimi yaşatmak.

Nihai olarak, üreticiden bayiye tüm paydaşlarla ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde hizmet ve ürün standartlarını yükseltmek ve bu yolla sektörü büyütmek.